โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
12 มิ.ย. 2024 10:56:19 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตระการ 40
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอ...
อบต.ตระการ ได้นำรถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน
24 เม.ย. 2024 15:38:11 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตระการ 113
    เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงของฤดูแล้ง ประชาชนตำบลตระการบางส่วนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภค - บริโภค ไม่เพียงพอและน้ำประปาไม่ไหล นางพิลัยพร เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ ร่วมกับ...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
23 พ.ย. 2023 11:31:47 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตระการ 273
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมสระน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดงานในวันอังคาร ที่  ๒๗   เดือน พฤศจิกา...