ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

10 เม.ย. 2023 13:47:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตระการ 250