ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
23 พ.ย. 2023 11:31:47 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตระการ 30
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมสระน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดงานในวันอังคาร ที่  ๒๗   เดือน พฤศจิกา...