อบต.ตระการ ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลตระการ

25 ก.ย. 2023 14:10:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 265

วันที่ 25 กันยายน 2566

          เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น คณะท่านนายกนางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายก อบต.ตระการ มอบหมายให้ จ่าเอกคมสันต์  เสียงไพเราะ จพง.ป้องกันฯ และพนักงาน ได้ออกตรวจ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลตระการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตระการ