รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

16 มี.ค. 2023 12:24:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ตระการ 127