รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 เม.ย. 2023 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ตระการ 156