ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ราย

12 ก.พ. 2018 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตระการ 336