ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดพระแกร่งหอไตร หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหอไตร

22 ส.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 255