ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู - บ้านนาเจริญ รหัสสายทาง อบ.ถ. 97-001

17 ส.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 248