นายกอบต.ตระการ และพนักงาน ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกันขุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

18 ต.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ตระการ 50

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

           คณะบริหาร นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์ นายกอบต.ตระการ และพนักงาน ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลตระการ ร่วมกันขุดลอกคลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตระการ เพื่อความสะอาด ลดมลพิษจากกลิ่นน้ำเน่าเหม็น และทำลายแหล่งที่อยู่ของยุงลาย