การติดต่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต้องมีขั้นตอน และใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

โพสโดย ประสิทธิ์ เมื่อ 26 เม.ย. 2022 03:01:39

การติดต่อขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น มีรายได้น้อย ครอบครัวยากจน ต้องมีขั้นตอน และใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

รายการความคิดเห็น

โพสโดย กองสวัสดิการสังคม เมื่อ 26 เม.ย. 2022 03:19:32
หรือ ส่งเรื่องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไปครับ
โพสโดย กองสวัสดิการสังคม เมื่อ 26 เม.ย. 2022 03:18:26
สวัสดีครับ การขอรับการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้ามาเขียนใบคำร้องยื่นเรื่องได้ที่ อบต.ตระการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงตามแบบขอรับการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมและแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ตระการ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ