ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

1 เม.ย. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ตระการ 231